Fond tarixi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1993-yil 23-apreldaga Farmoniga binoan “Sog‘lom avlod uchun” xukumatga qarashli bo‘lmagan xalqaro hayriya fondi tashkil etildi.

Fondning ko‘p qirrali faoliyati Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi 14 ta mintaqaviy filial va 100 dan ortiq tayanch maskani faoliyati hisobiga taʼminlanmoqda. Bular Jamg‘arma ustavi va Nizomida ko‘rsatilgan maqsad va vazifalarni joylarda amalga oshiruvchi mintaqaviy bo‘g‘in hisoblanadi.

Fond o‘z faoliyati doirasida hukumatga kiritgan takliflar asosida 1993-2003-yillar mobaynida Vazirlar Mahkamasining 9 ta Qarori va 1 ta Frmoyishi qabul qilindi, jumladan:

1. Vazirlar Maksamasining 1993-yil 3-iyulida 268-Karori bilan "Soglom avlod uchun" xalkaro djamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" qoida tasdiqlandi.
Shuningdek, «Soglom avlod uchun» xalqaro xayriya fondining takliflari to'g'risida» (1993-yil 28-oktyabr' 524-karor)
2. "Yosh avlodni sog'lomlashtirish muammolarini kompleks hal qilish to'g'risida", bu qaror bilan yosh avlodni sog'lomlashtirish dasturi tasdiqlandi. (1993-yil 3-dekabrdagi 589-karor)
3. "Sog'lom avlod uchun" xalqro xayriya fondi korxonalari, birlashmalari, tashkilotlaridan imtyozli soliq olish to'g'risida» (1994-yil 8-fevraldagi 61-karor)
4. "Soglom avlod uchun" xalqaro xariya fondini davlat qo'llab-quvvatlash to'g'risida" (1994-yil 5-martdagi 119-karor)
5. "Uzbekiston Respublika tibbiy-itimoy patronay tizimini tashkil etish to'g'risida" (1996-yil 22-fevralya 71-sonli karor)
6. "Toshkent ixtisoslashgan xotin-qizlar kollejini tashkil etish to'g'risida". (1997-yil 207-sonli karor)
Bolalikdan nogironlar tug'ilishini oldini olish uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlar hamda homilador ayollarda tug'ma va boshqa patalogiyani barvaqt aniqlash bo'yicha "Ona va bola skrininggi" davlat tizimini tashkil etish to'g'risida». (1998-yil 1-aprel' 140-sonli karor)
7. Xukumatga qarashli bo'lmagan "Sog'lom avlod uchun" xalqaro xayriya fondining ish faoliyatini takomillashtirish haqida (2000-yil 4-mart 74-sonli qaror)
8. "Soglom avlodni kamol toptirish boyicha o'kuv-sog'lomlashtirsh dasturini amal'ga oshirish to'risida" Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Makskamasining Farmoishi. (1998-yil 427-F-sonli).
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 30-yanvarida "Sog'lom avlod uchun" hukumatga qarashli bo'lmagan xalqaro xayriya fondini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 20-sonli Qarori qabul qilindi.